سال فشار اقصادی

 
عناوین مطالب وبلاگ "سال فشار اقصادی"

» 10 سابقه ی کار شرط لازم برای استخدام در کار خیلی نابغه اید به خدا! :: پنجشنبه ٥ خرداد ،۱۳٩٠
» آگهی استخدام هائی که بیشتر جنبه ی تبلیغاتی و فریب افکار عمومی دارد! :: پنجشنبه ٥ خرداد ،۱۳٩٠
» اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها امنیت سرمایه گذاران را در کشور کاهش داده است! :: جمعه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳٩٠