سال فشار اقصادی

 
اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها امنیت سرمایه گذاران را در کشور کاهش داده است!
نویسنده : - ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳٩٠
 

سوبسید یا یارانه مربوط به متغیر اقتصادی به نام پرداختهای انتقالیست که دولتها بر پایه ی این متغیر اقتصادی اقشار کم درآمد و مصرف کنندگان را مورد حمایت خویش قرار می دهند حال در اقتصاد ایران با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و کاهش حمایت دولت کودتا از تولیدکنندگان یا سرمایه گذاران امنیت سرمایه گذاری در کشور کاهش یافته است و به دنبال آن نرخ بهره و پس انداز هم کاهش یافته است..و کاهش متغیر پس انداز در کشور که خود منبعی برای سرمایه گذاران به حساب می آید به این معنیست که اجرای طدح هدفمند کردن یارانه ها سطح مصرف را در کشور افزایش داده است و از آنجا  که افزایش سطح مصرف به معنی افزایش تقاضاست و افزایش تقاضا هم سطح قیمتها کالا و خدمات را در جامعه افزایش خواهد داد(افزایش نرخ تورم)در واقع می توان گفت که اجرای این طرح در مقطع کنونی در کنار کاهش امنیت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران در کشور ضرر و خسارت به نام افزایش قیمتها بی رویه و نا منظم  کالا و خدمات در سطح جامعه را در بر داشته است!