اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها امنیت سرمایه گذاران را در کشور کاهش داده است!

سوبسید یا یارانه مربوط به متغیر اقتصادی به نام پرداختهای انتقالیست که دولتها بر پایه ی این متغیر اقتصادی اقشار ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 15 بازدید