10 سابقه ی کار شرط لازم برای استخدام در کار خیلی نابغه اید به خدا!

آدم ناحسابی اگر من ١٠ سال سابقه کار داشتم که برای سرکار رفتن به تو لعنتی رو نمی انداختم...خیلی نابغه اید که چنین آگهی هایی را آگهی استخدامی می نامید و به خورد ملت می دهید..به نظرتون جوانی که مثلا در سن ٢٣ سالگی لیسانس گرفته و سپس با رفتن به سربازی در سن ٢۵ سالگی به دنبال کار می گرده وقت می کنه که ١٠ سال هم سابقه کار داشته باشه؟!یعنی با این اوصاف با چنین آگهی هایی به قولا استخدامی شماها می فرمائید این آقا یا خانم از سن ١٠ الی ١٢ سالگی در خارج از خانه کار کند تا سابقه ی کار مورد نظر شماها جهت استخدام در شرکتهای در پی تی و ورشکسته ایران فراهم شود...؟!این چه وضعیه ما رو مسخره کردید یا خودتان را؟!آگهی هائی در روزنامه ی بازار کار انتشار می دهید که حتی پدرتان هم در استخدام شدن در آنها اعتراض دارد حالا چه برسد به جوانان بیکار و سرگردان ایران...!در یک کلام بگوئید حقیقتش در توانمان نیست برای جوانان کاریابی کنیم و هم خیال ما و هم خیال خودتان را راحت کنید و این همه وعده های دروغین تحویل مردم ندهید بیکاری معضلیست که با افزایش روز افزون آن در ایران جوانان ایرانی را بیش از پیش نسبت به آینده نا امیدتر کرده و با این شرایط سخت استخدامی در کشور که ناشی از عدم رشد و توسعه اقتصادی ایران است این معضل و مشکل به زودی رفع نخواهد شد

/ 0 نظر / 21 بازدید